Dzieci z gr. Motylki oraz z gr. Zajączki w PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli

5 dni temu

07.06.2024 r. gr. Zajączki oraz gr. Motylki udały się na wycieczkę do PSP
z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli. Głównym celem wycieczki było zaspokojenie u dzieci ciekawości związanej z rozpoczęciem nauki w szkole, a także zapoznanie z atmosferą tam panującą oraz warunkami lokalowymi. Ponadto przedszkolaki z gr. Zajączki uczestniczyły
w lekcji otwartej pt. ,,Zielony dom", prowadzonej przez wychowawcę klasy IC Panią Renatę Maziarz. Dziękujemy Pani Renacie Maziarz oraz Pani Izabeli Madej za poświęcony czas, przekazaną wiedzę i serdeczną atmosferę.