"Skąd się biorą produkty ekologiczne"

rok temu

"Skąd się biorą produkty ekologiczne” -  to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku program zrealizowały grupy: Motylki, Plastusie i Zajączki. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych.