Informacja dla Rodziców

miesiąc temu

„Fundacja Poza Schematami” na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przygotowała i realizuje kampanię informacyjno – edukacyjną skierowaną do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym pn. „ Pierwsze kroki w (cyber) Świecie”.

Celem kampanii jest uwrażliwienie rodziców na problem korzystania z urządzeń cyfrowych przez małe dzieci oraz propagowanie takich zasad i wzorów, które służą bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu cybermediów przez dzieci.

W związku z tym zachęcamy Państwa do zapoznania się ze stroną internetową kampanii  https://pierwszekroki.net/