"Czyste powietrze wokół nas"

7 miesięcy temu

W roku szkolnym 2022/2023  nasze  przedszkole przystąpiło do realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas”. W programie brały udział 3 grupy  przedszkolne: Plastusie, Motylki i Zajączki. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

cele programu:
-uczenie dzieci szacunku do otaczającego świata;
-wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu;
-zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
-zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
-zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.