Ogłoszenie dla Rodziców

3 miesiące temu

Potwierdzanie kontynuacji uczęszczania dzieci do przedszkola  w związku z rekrutacją na rok szkolny 2023/2024

Rodzice dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola składają Kartę Potwierdzenia Kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli.              Kartę będzie można otrzymać w przedszkolu od 27 lutego 2023 r. (poniedziałek). Wypełnione i podpisane karty należy złożyć w przedszkolu do 03.03.2023 roku ( piątek) do godziny 15.00

W dniu 03.03.2022 roku  o  godzinie 15.00 zostanie zamknięty etap w Programie VULCAN dotyczący dzieci  na kontynuację i nie będzie już możliwości złożenia Karty Potwierdzenia Kontynuacji. Kartę Potwierdzenia kontynuacji można  również pobrać  ze strony                                        https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola