INFORMACJA DLA RODZICÓW

ponad 4 lat temu

Szanowni Rodzice!

W Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli obowiązują procedury bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu. W roku szkolnym 2017/2018 nasza placówka realizowała projekt „ Bezpieczna Firma ”, za co otrzymała certyfikat „Bezpieczna Firma”. Celem projektu było wpojenie dzieciom nawyków bezpieczeństwa w placówce przedszkolnej, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, dzieci odbyły warsztaty w ramach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Te działania są nadal kontynuowane i stanowią priorytet w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.


Szanowni Rodzice!

W Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli obowiązują procedury bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu. W roku szkolnym 2017/2018 nasza placówka realizowała projekt „ Bezpieczna Firma ”, za co otrzymała certyfikat „Bezpieczna Firma”. Celem projektu było wpojenie dzieciom nawyków bezpieczeństwa w placówce przedszkolnej, domach, na placach zabaw, w kontakcie z przyrodą, dzieci odbyły warsztaty w ramach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Te działania są nadal kontynuowane i stanowią priorytet w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi.

 

Informacja dla Rodziców:

 • Regulamin bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli
 • Procedura przyprowadzania i odprowadzania dzieci do Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli
 • Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli
 • Procedura postępowania przypadku stwierdzenia obecności osoby nieupoważnionej na terenie Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli
 • Procedura postępowania w przypadku zauważenia kradzieży lub śladów włamania w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli
 • Procedura postępowania w przypadku awarii prądu w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli
 • Procedura postępowania w przypadku awarii ogrzewania w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli
 • Procedura postępowania w przypadku braku wody lub jej złej jakości w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli
 • Procedury postępowania na wypadek zagrożenia terrorystycznego w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej  w Stalowej Woli
 • Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia wszy u dziecka
 • Lista osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj.

- nauczyciel

- dyrektor

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stalowej Woli (PPP)

- Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiK)

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli (PCPR)

- Komenda Powiatowa Policji

 • Przypomnienie o utworzonej anonimowej skrzynce na sygnały rodziców, która znajduje się w holu przedszkola.
 • Przypomnienie o przedstawianiu się podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, zamykaniu drzwi wejściowych i furtki.                
 • Zachęcenie do skorzystania z materiałów edukacyjnych ze strony Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ - zakładka „Dbamy o bezpieczeństwo” – zakładka „ Rodzice”

- Przed podróżą – strona www.turystykabezryzyka.gov.pl

- Przed wakacjami – co warto wiedzieć? Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży

- Lista rzeczy w bagażu dziecka

- Przed wakacjami - co warto wiedzieć

- Kupujemy odblaski. Poradnik dla konsumentów