Zajączki-Zdalne nauczanie

Dzień dobry!
29 III 2021r. ZACZYNAMY ZDALNE NAUCZANIE

....................................................................................................................................................................................................................

TYDZIEŃ III
 

PIĄTEK, 16.04.2021r.

1.Muzyczna gimnastyka na dobry początek dnia zapraszamy na muzyczna gimnastykę z wykorzystaniem linku

 MUZYCZNA GIMNASTYKA - ćwiczenia W PODSKOKACH | ODCINEK 1 - Bing video

 

 2.Co to jest ekologia? – słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego treści. Zabawy ruchowo-słuchowe na podstawie fragmentu rymowanki.  Drogie dzieci postarajcie się zapamiętać wszystkie słowa, których znaczenia nie rozumiecie.

 

Co to jest ekologia? (D. Klimkiewicz, W. Drabik)

Ekologia – mądre słowo,

a co znaczy – powiedz, sowo?

Sowa chwilę pomyślała

i odpowiedź taką dała:

„To nauka o zwierzakach,

lasach, rzekach, ludziach, ptakach.

Mówiąc krótko, w paru zdaniach,

o wzajemnych powiązaniach

między nami, bo to wszystko

to jest nasze środowisko.

Masz je chronić i szanować”

– powiedziała mądra sowa....

 

Po wysłuchaniu wiersza Rodzic  prosi dzieci, aby spróbowały wymienić słowa, których znaczenie nie jest dla nich do końca jasne. Rodzic  kieruje rozmową, zadając dzieciom pytania:

 Co to jest ekologia?

Czego dotyczy ta nauka?

Co oznacza słowo „szanować”?

 

Aby utrwalić definicję pojęcia „ekologia”, Rodzic może zaproponować zabawę rytmiczną, np. dzieci

mogą wyklaskiwać, wytupywać fragment wiersza zgodnie z analizą sylabową:

To na-u-ka o zwie-rza-kach,

la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.

Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,

o wza-jem-nych po-wią-za-niach

mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko

to jest na-sze śro-do-wis-ko.

 

3. „Oczyszczalnia ścieków” – zabawa badawcza. Zachęcamy do przeprowadzenia doświadczenia.

 

 Rodzic demonstruje dzieciom ścieki w słoiku (woda zmieszana z ziemią z doniczki, małymi kawałkami folii i opakowań, olejem). Prosi dzieci, aby zastanowiły się, co się może stać, gdy ktoś wypije taką wodę.  Naprowadza dzieci na informacje o chorobotwórczym działaniu bakterii. Następnie wprowadza słowo „oczyszczalnia” i prosi dzieci, aby spróbowały opowiedzieć, jak ona działa. Naprowadza dzieci na pojęcia „filtr”, „filtrowanie”. Pyta: Co może być takim filtrem?. Przygotowuje dwa słoiki i dwie butelki typu PET, ucięte jak lejek. Szyjkę jednej z nich obwiązuje gazą i mocuje na niej gumkę recepturkę. Obie butelki umieszcza tak jak lejki w słoikach. Dzieci powoli wlewają wcześniej obserwowane ścieki do obu butelek. Obserwuje, czy gaza w jakikolwiek sposób pomaga przefiltrować nieczystości. Dzieci sprawdzają, czy na gazie osadziły się kawałki opakowań, porównują kolor wody w słoikach. Rodzic prowadzi rozmowę z dziećmi: Czy można stworzyć jeszcze doskonalszy filtr? Jak działają oczyszczalnie ścieków? Co może być naturalnym filtrem? Czy wodę z tych słoików można pić?.

 

Poniżej przesyłamy link w którym pokazany jest cały proces oczyszczania wody. ( to doświadczenie również można przeprowadzić w domu :)

https://vimeo.com/224050213

 

4.„Mniej czy więcej?” – zabawa matematyczna.

Zapraszamy dzieci do wysłuchania opowieści Rodzic może zilustrować je przedmiotami: W pewnej sali stały dwa kosze na śmieci (Rodzic rozkłada dwie szarfy lub pojemniki). W jednym z nich leżały trzy butelki (wkłada 3 puste butelki do jednej szarfy), w drugim pięć butelek ( wkłada 5 pustych butelek do drugiej szarfy). W którym koszu było więcej butelek? Dzieci wskazują prawidłową odpowiedź, a  Rodzic kontynuuje opowieść: Wielka szufla śmieciarki otwiera się szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak myślicie, w którą stronę się otworzy? Rodzic układa znak > narysowany na kartce. Rodzic opowiada kilka takich krótkich opowieści, by utrwalić z dziećmi schemat zadania. Może poprosić dzieci o pomoc w wymyślaniu historii dla całej grupy. Kolejnym krokiem jest ilustrowanie zadania cyframi zamiast przedmiotów.

 W linku poniżej pomocne objaśnienie znaków mniejszości większości i równości

Znaki większości, mniejszości i równości - YouTube

 

5. Praca z książką

 KP4.4a – pisanie po śladzie znaków < i >, porównywanie liczby obiektów i zapisywanie

rozwiązania znakami < i >.

 KP4.4b – układanie historyjki obrazkowej, przeliczanie obiektów w zbiorach, dorysowywanie nakrętek, pisanie cyfr i znaków < i >.

 

Pozdrawiamy

P. Justyna i Elżbieta
......................................................................................................................................................................................

Czwartek 15.04.2021 r.

„Skąd się bierze prąd?” –  rozmowa z R. np. na podst. ilustracji lub planszy obrazującej różne źródła wytwarzania prądu  oraz

https://www.youtube.com/watch?v=YGb4rmqSftI

lub   https://www.youtube.com/watch?v=rTkPZ67GePw

 

„Prąd z wiatraka” – zabawa ruchowa. Dzieci stoją, nogi złączone, ręce rozłożone sze­roko, wyprostowane w łokciach. Obracają się bardzo powoli, stopa za stopą, z zamkniętymi oczami. Ręce, jak skrzydła wiatraka, powinny być szeroko rozłożone przez cały czas wykonywania ćwiczenia. Jeśli niektóre dzieci będą miały trudności z poruszaniem się z zamkniętymi oczami, mogą wykonać ćwiczenie bez tego utrudnienia.

 

„Obwód elektryczny” – rozwi­janie zainteresowań technicznych,

 -eksperyment R. prezentuje przedmioty niezbędne do wykonania eks­perymentu, a dzieci próbują podać ich nazwy: kieszonkowa latarka na baterie, bateria 4,5V (tzw. pła­ska), 4 jednożyłowe druciki około 0,5 mm, 6 „krokodylków” – zacisków na druciki (nie są niezbędne, ale ułatwią dzieciom mocowanie całego obwodu), mała żarówka. Dzieci siedzą w kole, R. rozkręca latarkę, pokazując, z jakich elementów jest zbudowana. Podaje ich nazwy. Następnie podaje  dz  żarówkę i baterię i prosi: Zrób tak, żeby żarówka się zaświeciła. Dziecko  prawdopodobnie po chwili odkryje, że należy przymocować żarówkę do baterii  R. porządkuje informacje, podkreślając, że prąd w tym układzie nie płynie z gniazdka elektrycznego, lecz z baterii. W ten sposób działa latarka.

 

Pstryk – słuchanie opowiadania, rozmowa na temat jego treści.    

Pstryk - Grzegorz Kasdepke

https://www.youtube.com/watch?v=xa-s9C64mZw

Po przeczytaniu opowiadania R. prowadzi rozmowę z dz,  Jak nazywali się bohaterowie opowiadania? Kim byli? Dlacze­go po włączeniu czajnika zgasło światło w całym mieszkaniu? Jakie ważne informacje dotyczące bezpiecznego postępowania z urządzeniami elektrycznymi chłopiec przekazał Juniorowi? Jak my­ślicie, czy dzieci mogą samodzielnie posługiwać się urządzeniami elektrycznymi?

 

„Bezpieczny przedszkolak” – praca plastyczna   Zadaniem dz jest stworzyć obrazkowe zasady korzystania z urządzeń elektrycznych np. na podst.  opowiadania „Pstryk”.  

 

Praca z KP4.3b – pisanie wyrazów po śladzie, łączenie wyrazów z obrazkami, rysowanie brakują­cego obrazka

 

Moja planeta – zabawy muzyczne przy piosence.      

https://www.youtube.com/watch?v=Iud18Orku5A

Pozdrawiamy serdecznie

P.  Justyna i Elżbieta

 

j.angielski-Zajączki 15.04

Hello everyone/ Witajcie

Na początek przywitajmy i rozruszajmy się troszkę https://www.youtube.com/watch?v=dUXk8Nc5qQ8 .

Dziś powtórzymy nazwy zwierząt wiejskich. Posłuchajcie i spróbujcie odgadnąć zwierzątko po jego fragmencie https://www.youtube.com/watch?v=mUeSNpv5dd4 . Teraz zagrajcie w memory.

https://www.eslgamesplus.com/farm-domestic-animals-vocabulary-esl-memory-game/  Wysłuchajcie piosenki pt. „On the farm”,  która jest na płycie dołączonej do waszego podręcznika  English PlayBox3 nr36 , a dowiecie się, jakie zwierzątka widział Play Box na farmie. Na koniec wykonajcie ćwiczenie ze strony 59 czyli pokolorujcie obrazek zgodnie z podanymi wskazówkami. Goodbye / Do widzenia – Pani Agnieszka

..............................................................................................................................................................................................
Środa, 14 IV 2021r. 

1.„Łąka” – słuchanie i ilustrowanie treści wiersza.

 Zapraszamy dzieci do zabawy ruchowej: Za chwilę zamienimy nasze pokoje w łąkę i wyruszymy na wycieczkę. Słuchajcie wiersza ,  waszym zadaniem będzie pokazywać ruchem to, co słyszycie. Postarajcie się również ilustrować różne uczucia, które będą towarzyszyć bohaterom wiersza, np. zdziwienie, zaskoczenie, strach, zdenerwowanie, radość. Przygotujcie się do wyprawy: zmieńcie kapcie na buty, zawiążcie sznurówki, włóżcie czapki . (proszę dzieci o ilustrowanie ruchem tych czynności).

https://www.youtube.com/watch?v=FPdi-iU_HSw

 Pytania do wiersza

Jakie miejsce dzieci wybrały na wycieczkę?

Jak mogły się czuć, gdy spacerowały po czystej, pięknej łące?

 Co znalazły na łące?

 Jak się wtedy poczuły?

Jak wy czulibyście się w takim zaśmieconym miejscu?

 Jak myślicie, dlaczego ktoś zostawił śmieci na łące? Czy przypominacie sobie, jaką radę ma autorka wiersza dla tych, którzy naśmiecili?

Jakie rozwiązanie proponuje autorka tym osobom, które nie chcą po sobie posprzątać?

Czy jest to prawdziwa i skuteczna rada, czy raczej żart?

Jak się zachować, gdy ktoś przy nas zaśmieca otoczenie?

 

2. „Głoski w imionach” – Rodzic prosi dziecko, aby policzyło samodzielnie głoski, które tworzą jego imię po czym liczbę głosek zapisuje na kartce. Zabawę można powtórzyć prosząc o przeliczenie głosek w imieniu siostry, brata, mamy, taty i zapisanie ich na kartce, można porównać które imię ma najwięcej, a które najmniej głosek.

 

3. „Akcja – segregacja” film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=p60yNIYrYxE

 

4.  Praca z książką

 KP4.2b – wycinanie obrazków, nalepianie pod ilustracjami właściwych pojemników na

odpady.

KP4.3a – liczenie pojemników, rysowanie po śladzie, czytanie wyrazów, łączenie ich

z właściwymi pojemnikami.

 

5. „Podwodny świat”praca plastyczna z opakowań. Z arkusza tradycyjnej folii bąbelkowej (lub folii z poduszeczkami powietrza, która często wypełnia kartony ze sprzętem elektronicznym) tworzymy ocean. Pod folię dzieci mogą podkleić arkusze niebieskiego lub zielonego papieru lub kawałki bibuły. Następnie tworzą zwierzęta i rośliny z materiałów, rodzic  może podpowiedzieć, że ośmiornicę łatwo zrobić z rolki po papierze toaletowym czy papierowego kubeczka, ukwiały ze słomek do napojów itp. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie małych plastikowych opakowań oraz ich pokrywek. Dzieci uzupełniają swoje prace fragmentami kolorowego papieru, pianki kreatywnej, drucików, sznurków itp.

 

6. „Boogie-woogie” – zabawa ruchowa przy muzyce wykorzystaniem linku

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w

 

7. Segregacja odpadów

 Ćwiczenie z użyciem linku segregacja - Sortowanie grup (wordwall.net)

 

Pozdrawiamy

P. Justyna i Elżbieta


Religia/Katecheza, 14 IV 2021r. 
.........................................................................................................................................................................................

 Wtorek 13.04.2021 r.

- „Ile wody nam ucieka?” – zabawa badawcza. z wykorzystaniem  Alfabetu (pojedyńcze litery i cyfry) R. zadaje zagadkę: Co mam na myśli?

To substancja, bez której nikt z nas nie mógłby żyć. Jest potrzebna nie tylko ludziom, lecz także zwierzętom i roślinom. Występuje na całej kuli ziemskiej, ale tylko niewielka część nadaje się do spożycia przez ludzi. Poprzez proces parowania i skraplania jej część do nas wraca.

 Po rozwiązaniu zagadki przez dzieci R. prezentuje napis WODA i prosi dz , aby ułożyły taki napis z różnych liter zestawu Alfabet.

Następnie R. zaprasza dz do łazienki, odkręca kran w taki sposób, by woda kapała po kropelce do podstawionego naczynia. Prosi dz, by oszacowały, ile wody może w ten sposób wylać się z kranu do naczynia podczas trwania zajęć, czy ustalonego wspólnie czasu. Swoje szacunki dzieci zaznaczają flamastrem. R. na­stawia zegarek, (np. 5-30 min) by wiedzieć, ile czasu minęło od odkręcenia kranu.  

- „Ekologiczne  wyrazy” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość i logiczne myślenie. R.   przygotowuje    3 kartoniki   z na­pisem „woda”,  „ekologia”, „planeta”.  Każdy dziecko układa wyrazy i  próbuje   przeczytać je. Dzielimy je na sylaby i głoski – mówimy ilość.

 

- „Zabawa manualna”  Dzieci przewlekają sznurowadło przez dziurki w ubraniu  lub w butach i zawiązują je.

 

- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych  - tylko propozycja, możemy modyfikować w dowolny sposób

1. „Rakieta” – dzieci naśladują start rakiety - wolno klaszczą i tupią, jednocześnie pochylając się raz w lewo, raz w prawo. Potem klaszczą i tupią coraz szybciej. Obracają się.

Szybko uderzają dłońmi w kolana. Prawą dłonią zataczają kółka przed nosem i wydają dźwięk pracujących silników rakiety. Unoszą ręce i podskakują z okrzykiem: Hura!. Rakieta wystartowa­ła. Zabawę można powtórzyć. Można wykorzystać pios. https://www.youtube.com/watch?v=Vb2ZXRh74WU 

2. „Planety” – rytmiczne poruszanie się do melodii. Dzieci wyobrażają sobie, że doleciały rakietą na inną planetę i spotkały jej mieszkańca. Rytmicznie poruszają się do melodii. Gdy piosenka ucichnie,  wymyślają przyjazny gest powitalny.   https://www.youtube.com/watch?v=Vb2ZXRh74WU  

lub    https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI    -  Ufoludki

3. „Orbity” – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dzieci startują z miejsca wyznaczonego przez R. Najpierw idą raczkiem, potem robią trzy przysiady, kładą woreczek na głowę, przecho­dzą z nim po  „torze”, zdejmują woreczek i   na czworakach zmierzają do mety.  

4. „Deszcz meteorytów” – potrząsanie pomponami ( chusteczkami, woreczkami śniadaniowymi ) w rytm melodii. R. rozdaje dzieciom pom­pony. Dzieci mają za zadanie potrząsać nimi, wymachiwać, zgniatać je w rytm melodii. Potem dotykają pomponami nadgarstka, łokcia, ramienia drugiej ręki. Podrzucają pompony. Naśladują taniec cheerleaderek. Dzieci ćwiczą każdą z rąk.    https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI      Ufoludki

5. „Powrót na ziemię” – ćwiczenie na kocu., dzieci kładą się na plecach  . Próbują podnieść się do pozycji stojącej, nie  podpierając się rękoma.

 

- „Jaka to liczba?” – zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową i słuchową.  R. przygotowuje kartki formatu A4 z zapisanymi niektórymi cyframi. Nakłada na nie kartkę z wyciętym otworem. Przesuwa otwór po kartce, która znajduje się pod spodem, a zadaniem dz  jest odgadnąć, jaka cyfra jest na niej napisana . Gdy im się to uda, podają, jaka głoska znajduje się w nagłosie nazwy tej cyfry, a jaka w wygłosie.

 

- „Ile wody nam ucieka?” – kontynuacja zabawy badawczej. R. sprawdza na zegarku, ile czasu upłynęło od rozpoczęcia eksperymentu. Tłumaczy dzieciom, jak długo kapała woda, porównując ten czas np. do czasu trwania posiłku. R. zaprasza dz  do łazienki, by sprawdzić, czy udało im się po­prawnie oszacować ilość wody, która zebrała się w naczyniu. R. prosi dz, by zmierzyły ilość wody np. szklanką, łyżką, filiżanką. Rozmawia z dziećmi o tym, że niedokręcony kran, zepsuta uszczelka itp. powodują marnowanie wody. Aby tego uniknąć, trzeba dokręcać krany, zakręcać wodę podczas mycia zębów, brać krótkie prysznice, zamiast przesiadywać w wannie pełnej wody itp.- wyciągamy wnioski. Pios. do posłuchania: https://www.youtube.com/watch?v=Jtm4_sbUaDI  Ufoludki

-  Praca z KP4. - 2a – zaznaczanie różnic pomiędzy obrazkami. doskonalenie małej motoryki, ćwiczenie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

- „Odtwórz rytm” –   R. proponuje sekwencje 3–4 gestów do odtworzenia, np. klaśnięcie, tupnięcie, tupnięcie, podskok  itp.

 Cel-  doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów ruchowo­-słuchowych, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 Pozdrawiamy serdecznie

P.  Justyna i Elżbieta

    Religia/Katecheza, 13 IV 2021r.
............................................................................................................................................................................................

Poniedziałek, 12 IV 2021r.

 

Drodzy Rodzice!

W nadchodzącym tygodniu będziemy rozmawiać  o tym, w jaki sposób należy dbać o planetę.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

Poprzez codzienne aktywności i uczestnictwo w obowiązkach domowych warto utrwalać wiedzę dzieci dotyczącą segregacji śmieci. Wesprze to nie tylko rozwój poznawczy dzieci i świadomość ekologiczną, ale również umiejętności matematyczne. Podczas spacerów i wycieczek warto zadbać o świadomość ekologiczną dzieci – rozmawiać o potrzebach roślin i zwierząt, o tym, w jaki sposób człowiek ingeruje w środowisko. Warto przeliczać elementy w najbliższym otoczeniu, określać, czego jest więcej, a czego mniej.

PONIEDZIAŁEK (12.04.2021)

 1. „Nowa moda” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.

Podczas słuchania wiersza postarajcie się zapamiętać, którzy członkowie rodziny wzięli udział w wycieczce. Policzcie, proszę, o ilu środkach transportu rozmawiali.

(103) Nowa moda - YouTube   

„Nowa moda” (Małgorzata Strzałkowska)

W domu Oli oraz Ali
wszyscy razem się zebrali,
aby wspólnie pogawędzić,
 jak sobotę miło spędzić.
Uradzili, jedząc ciasto,
że pojadą gdzieś za miasto,
lecz z powodu tej wycieczki
do solidnej doszło sprzeczki.
– Autem! – mówi wujek Tadek.
– Na motorach! – woła dziadek.
 Na to babcia: – Autobusem!
Mama: – Lepiej minibusem!
Ala z Olą grzmią donośnie,
że taksówką jest najprościej.
Tylko tata głową kiwa,
po czym nagle się odzywa:
– Samochody, autobusy,
motocykle, minibusy –
każdy z nich okropnie smrodzi,
 a to naszej Ziemi szkodzi.
Po co spalin jej dokładać?
Lecz jest na to dobra rada –
pojedziemy rowerami,
bo nie trują spalinami.
Poprzez lasy, łąki,
 pola pędzi Ala, za nią Ola,
mama, tata, babcia, dziadek,
 a na końcu wujek Tadek.
Nowa moda jest w rodzinie
i rodzina z tego słynie,
że w sobotę się wybiera
na wycieczkę na rowerach.
Ziemia też oddychać musi,
bo inaczej się udusi.

Pytania do wiersza

 • Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu?
 • Ilu było członków tej rodziny?
 • Czy potraficie ich wymienić?
 • Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę?
 • Ile środków transportu wymienili członkowie rodziny?
 • Dlaczego wybrali rowery?
 • Co znaczy słowo „moda”?
 • Co oznacza słowo „ekologiczny”?

 

 1. Poznajemy literę Z  https://www.youtube.com/watch?v=g0TCzUIMmyw

Pisownia litery z https://www.youtube.com/watch?v=SmCWLXxjjG4

 

 1. „Jakie to słowo?” – zabawa językowa. Rodzic wypowiada słowa zawierające głoskę z,  (przegłosowuje wyraz) prosi dziecko, by określiło, jakie to słowo i na którym miejscu słyszy w nim głoskę z (na początku czy w środku). Przykłady słów: z-e-g-a-r, z-ł-o-m,
  g-a-z-d-a, z-e-b-r-a, n-a-z-w-a, g-r-o-z-a.

 

 1.  Praca z książką

KP4.1a – kolorowanie wskazówek, szukanie takich samych podpisów.

 KP4.1b – wykreślanie liter z nazwami obrazków, odczytywanie hasła, pisanie litery Z, z pośladzie.

KP4.10a – kącik grafomotoryczny, samodzielne pisanie liter z, Z, pisanie wyrazów po śladzie.

 

 1. Przypomnienie piosenki „Moja Planeta” z wykorzystaniem linku   https://www.youtube.com/watch?v=Iud18Orku5A

Moja planeta

jest całkiem nie z tej ziemi.

Moja planeta

nie ma ceny.

 

Moja planeta

jest rano niewyspana.

Moja planeta

jest tam gdzie Ty i mama.

 

Moja planeta

nie spadła tu z Księżyca.

Moja planeta

to tajemnica.

 

Moja planeta

raz zimna raz przegrzana.

Moja planeta

jest tam gdzie Ty i mama.

 

Ref.: SOS

to Ziemia woła ludzi.

Jutro tlen

już trudniej będzie zbudzić.

 1.  

ratujmy siebie sami.

 1.  

do siebie wysyłamy.

Pozdrawiamy P.Elżbieta i Justyna
                    Język angielski, 12 IV 2021r.

j.angielski- Zajączki 12.04

Hello / Witajcie

W tym tygodniu poznamy nazwy zwierząt wiejskich czyli Farm Animals. Klikając na obrazek zwierzątka posłuchajcie jak należy wymawiać jego nazwę i powtarzajcie.

https://www.anglomaniacy.pl/domesticAnimalsDictionary.htm

Posłuchajcie teraz piosenki https://www.youtube.com/watch?v=Rs972keaw1k 

Następnie proponuję zabawę Magic eye. Wydrukujcie poniższe karty obrazkowe, rozetnijcie je i ułóżcie na dywanie.

https://i.pinimg.com/564x/25/7a/64/257a64c21a5c667e836e8fd97aac93a6.jpg

Nazywamy po kolei wszystkie zwierzątka. Następnie odwracamy do dołu jedną kartę i nazywamy wszystkie zwierzątka razem z tym na odwróconej karcie. Potem odwracamy drugą kartę i nazywamy wszystkie zwierzątka razem z tymi dwoma na odwróconych kartach. Następnie odwracamy trzecią, czwartą itd. Dziecko próbuje zapamiętać i wymienić nazwy wszystkich zwierzątek (odwrócone obrazki). W kolejnym ćwiczeniu należy wyciąć zwierzątko i umieścić je w odpowiednim miejscu (zgodnie z nazwą obok, którą piszemy po śladzie).

https://planningplaytime.com/wp-content/uploads/2018/04/Farm-Words-Tracing-Worksheet-for-Preschool..jpg

Na koniec pożegnamy się ze śpiewem https://www.youtube.com/watch?v=2O975ewRT7Q  . Pozdrawiam pani Agnieszka


...................................................................................................................................................................................................

TYDZIEŃ II 

Piątek, 9 IV 2021

Dzień dobry!
Dzisiaj proponuję temat: Domy zwierząt

1. 
 Zwierzęta mieszkające na wsi i ich domy – rozwiązywanie zagadek słownych.
-
Odgadnijcie i podzielcie nazwy zwierząt na sylaby i głoski.

 

* Jestem różowa, tłusta i kwiczę
kiedy zapasy w chlewiku ćwiczę… (świnia)
* Ptak jest ze mnie kolorowy
i gulgotać wciąż gotowy….. (indyk)
* Ma skrzydełka dwa,
mówi: kwa, kwa, kwa…. (kaczka)
* Spotkam go w stajni albo w zagrodzie,
a jego ogon zawsze jest w modzie… (koń)
* Mogę, gdy zechcę, dać dla człowieka
nawet wiaderko pysznego mleka… (krowa)
* Za każde jajko, małe i duże,
podziękuj, proszę, gdaczącej …… (kurze)
* Jestem biała, jak wąż syczę,
tyle razy, że nie zliczę
i lubię chodzić gęsiego,
czy wiesz kim jestem, kolego?   …(gęś)
* Mam na sobie same loczki,
futro białe jak obłoczki,
a gdy czegoś mi się chce
mówię tylko: me, me, me …..(owca)
* W gospodarstwie zamiast budzika,
rankiem słyszysz …. (kogucika)
                      - Dokończ zdania:
Kurnik to dom ….
Stajnia to dom …
Obora to dom …
Chlewik to dom …
Buda to dom …


2. „Karnawał zwierząt” –piękna muzyka C. Saint- Saens.  – W utworze usłyszycie instrumenty smyczkowe: skrzypce, altówkę, wiolonczelę a także dwa fortepiany i klarnet.

Podczas słuchania zobaczycie historię pewnego ….?

https://www.youtube.com/watch?v=wEf7iaFYVks

3. Cd. uzupełnij ćwiczenia podane wczoraj w załączniku.

Do widzenia Pozdrawiam.
Pani Bogusia


...................................................................................................................................................................................................Czwartek, 8 IV 2021r.

Temat: Korzyści płynące z hodowli zwierząt – ukazanie korzyści, jakie płyną z hodowli zwierząt.

1. „Krowa” – poznajcie rolę krowy w życiu człowieka słuchając wiersza D. Kossakowskiej. Później obejrzycie jeszcze film i poszerzycie swoje wiadomości na ten temat.

Czarna krowa w łaty białe,
daje mleko doskonałe.
Po zielonej łące chodzi,
nikt jej tutaj nie przeszkodzi.
Zjada trawę oraz kwiaty
wybór bardzo ma bogaty.
Później trochę przeżuć trzeba,

a tu świeci słońce z nieba.
Krowa żuje oraz myśli:
- Co się dzisiaj dla mnie przyśni?
- Może jogurt, może masło,
albo ser na pyszne ciasto.
No bo przecież …
Czarna krowa w łaty białe,
daje mleko doskonałe.
                        - Czym żywi się krowa?
                        - Jakie korzyści płyną z hodowli krów?2. Zabawa ruchowa z elementem przysiadu – „Kaczuszki”. Dzieci w przysiadzie poruszają się, jak kaczuszki. Zabawa ruchowa „Konik na biegunach” w leżeniu na brzuchu.

3. Zapraszam na film „Zwierzęta na wsi”, cz. 2 - gdzie mieszkają, co jedzą, co nam dają, zadania.

https://www.youtube.com/watch?v=CpcmvJTO5G4

4. Praca plastyczno – techniczna

Maska/ krowa
https://drive.google.com/file/d/10JPYAwxTeuX4_pod4xgAczdWfDfqqgeB/view?usp=sharing

Kolorowanka – Urocza krówka https://drive.google.com/file/d/1yo9DxTHvLnTC2J_kPxoem8qnQGerW8_-/view?usp=sharing 

 Uzupełnijcie w dowolnym czasie ćwiczenia podane w załączniku.
   
Do widzenia. Pozdrowienia.
    Pani Bogusia
   
Język angielski, 8 IV 2021r.
                                     
                                                                            PS. Załącznik na cały tydzień

Praca z książka KP3 i KZ w tygodniu 6-9.04.2021 r.

Praca z KP3.44a – łączenie młodych i dorosłych zwierząt tego samego gatunku.  

Praca z KP3.44b – przeliczanie figur, zabawy ruchowo-słuchowe, odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkiem ( cel - liczenia przedmiotów, odnajdywania i wymieniania różnic między obrazkami, wypowiadania się na temat ilustracji, roz­wijanie umiejętności układania rytmów wieloelementowych, kształcenia umie­jętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, przeliczania sylab i głosek w słowie, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.)

Praca z KP3.48a – kącik grafomotoryczny, pisanie nazw zwierząt po śladzie

 

Praca z KP3.45a – przypomnienie cyklu rozwoju roślin, zaznaczenie kolejności, rysowanie po śla­dzie pędów fasoli.   

Praca z KP3.45b – rysowanie drogi w labiryncie, klasyfikowanie warzyw i owoców

.

 

Praca z KP3.46a – zapisywanie i rozwiązywanie działań arytmetycznych, dodawanie w zakresie 10.  

Praca z KP3.46b – czytanie sylab i pisanie utworzonych z nich wyrazów

(cel- rozwijanie umiejętności przeliczania, ćwiczenie umiejętności dodawania, poszerzanie wiedzy przyrodniczej, ćwiczenie umiejęt­ności pisania po śladzie

 

„Różne zboża” – praca z KZ (s. 62–63) – doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w książce, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejęt­ności czytania.

 Dzieci przez chwilę uważnie oglą­dają ilustracje KZ s. 62–63, zastanawiają się, co jest na nich przedstawione. Na podstawie ilustracji opowiadają, czym różnią się od siebie różne zboża i jakie mają cechy podobne. Wspólnie zastana­wiają się, do czego wykorzystuje się zboża. R. zachęca dzieci, by spróbowały przeczytać tekst w KZ                 s. 63.   

 Praca z KP3.47a – układanie historyjki obrazkowej o powstawaniu chleba, numerowanie kolejnych obrazków, rysowanie ostatniego elementu historyjki  cel- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia.

 

Praca z KP3.47b – odnajdywanie elementów niepasujących do prezentowanej pory roku, nale­pianie nazwy pory roku.  (cel- doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według wybranego kryterium, liczenia przedmiotów, odnajdywania i wymienia­nia różnice między obrazkami, wypowiadania się na temat ilustracji)

Praca z KP3.48b – kącik grafomotoryczny –– uzupełnianie tabeli symbolami według wzoru, kolo­rowanie sekwencji kwadratów.  

(cel-  doskonalenie sprawności grafomotorycznej, rozwijanie umiejętności tworzenia sekwencji).

   ..........................................................................................
     
.............................................................................................................................................................................................

Środa, 7 IV 2021r.

Dzień dobry!
Serdecznie witam pracowite dzieci z grupy Zajączki!


Temat: Muzyka na wiejskim podwórku.

1. „Muzyka w wiejskiej zagrodzie” – śpiewanie znanych piosenek na zgłoskach: ko,ko, miau, miau,  kwa, kwa.

-
Uwaga! Zaśpiewajcie znane piosenki, ale używając tylko odgłosów zwierząt np.

”Stary niedźwiedź” – zgłoskami ko, ko, ko …….
”Wlazł kotek na płotek” – zgłoskami miau, miau, miau ……..
”Panie Janie” – zgłoskami kwa, kwa, kwa …….

2.Zwierzęta na wsi”, cz.1 - odgłosy, zagadki, zadania

        https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0  
 

3. Zabawy ruchowe :

- „Boćki”. Marsz po dywanie z wysokim unoszeniem kolan, na sygnał / klaśnięcie R. – stanie na jednej nodze, na dwa klaśnięcia stanie na baczność.

- „Żabki” . Dzieci przykucają, nogi mają szeroko rozstawione, ręce trzymają pomiędzy nogami opierając o podłogę. Naśladowanie skoków żabek.


4. „Zwierzęta w wiejskiej zagrodzie” – lepienie z plasteliny.
  - Rozwijanie małych partii mięśniowych poprzez zabawy z plasteliną.

- Ulepcie z plasteliny 2 wybrane przez siebie zwierzątka z wiejskiej zagrody. Zamiast plasteliny możecie użyć masy solnej.

5. Teraz zatańczcie i pośpiewajcie: „Kaczuszki”

 
https://www.youtube.com/watch?v=lZX64po1bpY ,

https://www.youtube.com/watch?v=0PrpZBCuCKo

Do widzenia . Pozdrawiam.
Pani Bogusia


Religia, 7 IV 2021r. https://drive.google.com/file/d/1LUBx75aW4HtlXNP60U7fiayRh-PONhc6/view?usp=sharing


............................................................................................................................................................................................................
Wtorek, 6 IV 2021r.

Dzień dobry!

Dzisiejszy temat: Zwierzęta w gospodarstwie wiejskim.

1. Odgadnijcie, gdzie mieszkają te dzieci?

*
Jaś pomaga mamie karmić kury i kaczki………..
* Ola jeździ do szkoły tramwajem ……………
* Jola mieszka w wieżowcu na siódmym piętrze …….
* Na podwórku Bartka stoi traktor ……
* W wolnym czasie Wojtek chodzi z rodzicami na spacer do parku …
* Ania musi uważać przechodząc przez ulicę, bo jest duży ruch ….

- Jaką głoskę słyszycie na początku słowa „miasto”?
- Jaką głoskę słyszycie na początku słowa „wieś”?

2. Teraz posłuchajcie wiersza, a dowiecie się:
 - Co to jest gospodarstwo wiejskie?

 

W gospodarstwie u mych dziadków,
rośnie mnóstwo pięknych kwiatków
i zwierzątek też jest wiele:
pięć koników, jedno cielę,
cztery kurki
i trzy kaczki,
owieczka
, dwa prosiaczki.

- Jakie zwierzęta znajdują się w gospodarstwie?
- Posłuchajcie wiersza jeszcze raz i układajcie przed sobą tyle liczmanów (np. klocków, kredek), ile słyszycie zwierząt. Przeliczcie.

3. Zabawa ruchowa: Konik na biegunach.

Dzieci kładą się na brzuchu, łapią się za stopy i tworzą „kołyskę”. Poruszają się w przód i w tył.

4. „W wiejskiej zagrodzie” – rozwiązywanie zadań tekstowych.
Przygotujcie liczmany, np. patyczki, klocki.

Zadanie1.
W wiejskiej zagrodzie były 2 konie i 4 krowy. Ile zwierząt było w zagrodzie?
- Jak można przedstawić to za pomocą działania ?
Podpowiadam: 2 + 4 = 6

Zadanie2.
Na jednej grzędzie siedziało 7 kur, 2 zeszły. Ile kur zostało?
- Jak można przedstawić to za pomocą działania ?
Podpowiadam: 7 – 2 = 5

- A teraz podobne zadania zaproponują Rodzice.


Do widzenia. Spotykamy się jutro.
Pani Bogusia

                                                  Religia, 6 IV 2021r.

.........................................................................................................................................................................................................
Piątek  (02.04.2021)

 1. Świąteczne zagadki

(Przeczytaj dziecku zagadki)

Święta! Święta nadeszły!
Wstawajmy! Już rano!
Podzielimy się jajeczkiem,
bo dziś przecież...   (Wielkanoc)

Ma skręcone rogi,

złotem malowane,

stoi z chorągiewką,

wśród barwnych pisanek. (baranek)

 

W wielkanocnym koszyczku
leżeć będą sobie.
Zanim je tam włożę,
ślicznie je ozdobię.  (pisanki)

Tyle w koszyczku
leży pisanek!
A pośród nich
słodki...(baranek)

 

Zagląda ciekawie
przez okienko – słonko.
Bo też chce zobaczyć koszyk ze …(święconką)

 

 

 1. Bajka o pisankach – zapraszamy dzieci do wysłuchania bajki.

Bajka o pisankach - YouTube

Rozmowa na temat opowiadania:

Ile jajek zniosła kura?

 Dlaczego jajka uciekły?

 Co się przydarzyło każdemu jajku?

 

 1. Praca z książką KP3.43a – rozwiązywanie sudoku obrazkowego, wycinanie jajek po śladzie.

Praca z KP3.43b – wykreślanie niepasujących napisów lub obrazków, czytanie wyrazów.

 

 1. Praca plastyczna -  ozdabianie jajek dowolna technika np. kolorowe mazaki, oklejanie włóczką, oklejanie kolorowa bibułą, ozdabianie plastelina.

 

 1.  Utrwalenie piosenki  Bajkowe pisanki.

Śpiewanie piosenki Bajkowe pisanki  z wykorzystaniem linku:

 

 1. Gra „świąteczne memory”   

WIELKANOC MEMORY - Łączenie w pary (wordwall.net)

 

 1. Zapraszamy do oglądnięcia Wielkanocnego Teatrzyku pacynkowego

 https://youtube.com/watch?v=GinLdxvvBbI&feature=share

 

        Pozdrawiamy

p. Elżbieta i Justyna

 

 

 Czwartek (01.04.2021r.)

 

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieciaczki z Zajączków!

                                       Zanim usiądziecie wspólnie do nauki, prosimy przyjmijcie od nas życzenia  na Święta .

 

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,
smacznego jajka, mokrego dyngusa,

mnóstwo wiosennego optymizmu
a także odpoczynku w rodzinnym gronie.
Niech każdy z Was wykorzysta ten czas jak najlepiej.

 

                                                                                                      

 

 

                                                                                                                             Życzą:

                      P. Elżbieta i Justyna

 

Występ Wielkanocny (krótki) zamieszczony będzie na e-mailu grupowym.

Zapraszamy do obejrzenia.

 

Czwartek (01.04.2021r.)

1.Wielkanocny stół –   słuchanie utworu i wypowiadanie się na jego temat. https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-HVjj-eHuc-WpjJ_wielkanoc-swieconka-koszyk-664x442-nocrop.JPG

 R. prosi dz, aby opowiedziało, jak w ich domu wygląda nakrycie wielkanocnego stołu, jakie potrawy na nim stoją, jakie znają tradycje rodzinne związane ze świątecznym śniadaniem.   Następnie zaprasza dz  do wysłuchania wiersza..

Wielkanocny stół Ewa Skarżyńska

 Nasz stół wielkanocny haftowany w kwiaty.

 W borówkowej zieleni listeczków skrzydlatych

 lukrowana baba rozpycha się na nim, a przy babie – mazurek w owoce przybrany.

 Palmy – pachną jak łąka w samym środku lata.

Siada mama przy stole, a przy mamie tata. I my.

 Wiosna na nas zza firanek zerka, a pstrokate pisanki chcą tańczyć oberka

Wpuścimy wiosnę. Niech słońcem zabłyśnie nad stołem

w wielkanocne świętowanie jak wiosna wesołe

 

R. rozmawia z dz  na temat wiersza:  Jakie elementy dekoracyjne znajdują się na stole? Kto usiądzie przy stole?    Czego brakuje na stole, a powinno się znaleźć zgodnie z tradycją wielkanocną?

Następnie R. wspólnie z dz  przypomina symbolikę niektórych produktów znajdujących się na stole:

Pisanka – symbol życia.

Baranek – symbol zmartwychwstania Chrystusa.

Chorągiewka – znak zwycięstwa.

Palmy – nawiązują do wjazdu Chrystusa do Jerozolimy i powitania go przez mieszkańców miasta.

Świąteczne palmy miały zapewnić dobre plony, chronić przed pożarami i chorobami. Bazie – spożywano, gdyż wierzono, że chroni to przed bólem i dodaje sił. Są symbolem budzącej się wiosny.

 

2. „Wielkanocne obliczenia”  -  zabawa matematyczna

 Dz  przed sobą ma liczmany, np. nakrętki po napojach. R. podaje treść zadania, dzieci obliczają za pomocą liczmanów:

-W pewnym domu do świątecznego śniadania zasiadły następujące osoby: mama, tata, ciocia Basia z wujkiem Piotrem i dwiema córeczkami, babcia Frania i mały Michaś.  Ile osób usiadło do świątecznego śniadania?

-Kasia ozdabiała świąteczny mazurek. Przygotowała 10 migdałów. Po chwili przyszedł Maciek i zjadł 2 migdały. Ile migdałów zostało Kasi do ozdobienia mazurka?

-Na stole leżało osiem jajek. Mama zjadła jedno, a tata dwa. Ile jajek zostało na stole?

 -Zuzia robiła wielkanocną palmę. Przyczepiła na niej 3 czerwone kwiaty, 2 żółte kwiaty i 4 fioletowe. Niestety, klej był zbyt słaby i 2 kwiaty się odczepiły. Ile kwiatów zostało na palmie?

 3.  Praca z KP3.42a – rysowanie pisanek po śladzie, naklejanie sztućców obok   

      talerzy.   

      Praca z KP3.42b – kolorowanie ilustracji zgodnie z kodem, pisanie po śladzie    

      wyrazu Wielkanoc.

 

4.Zabawy muzyczno-ruchowe przy piosence Wielkanocna kłótnia. https://www.youtube.com/watch?v=cAKlPIpTJTI

Dzieci poruszają się po sali w rymie piosenki. Na przerwę w muzyce R. uderza kilka razy w bębenek/ klaszcze. Dzieci muszą tyle samo razy podskoczyć. W kolejnych powtórzeniach R. umawia się na inne ruchy, np. skakanie na jednej nodze, klaskanie, naprzemienne skłony w lewą i prawą stronę itp.

 

Pozdrawiamy serdecznie

E. Okarma , J. Szymonik-Sałek

                                                                            Język angielski, 1 IV 2021r. / Zajączki
 

ŚRODA, 31 III 2021r.
 1. Legenda o białym baranku – zapraszamy dzieci do wysłuchania legendy o białym baranku: Zastanówcie się, proszę, podczas słuchania, o co pokłóciły się zwierzęta w koszyku. Postarajcie się zapamiętać co znalazło się w koszyku wielkanocnym.

Urszula Pukała - Legenda o białym baranku - YouTube

Po wysłuchaniu proszę aby dzieci odpowiedziały na pytania :

Kto gościł w wielkanocnym koszyku?

O co pokłóciły się zwierzątka?

Spróbujcie przypomnieć sobie, jaki kolor miały pisanki w koszyku.

 

 1. Co się kryje w wielkanocnym koszyczku?

Wyjaśnienie dzieciom znaczenia poszczególnych potraw w koszyczku ze święconką.

– chleb – symbolizuje ciało Pana Jezusa, a także dobrobyt

– jajko – to symbol życia i zwycięstwa nad śmiercią, podzielenie się jajkiem miało umacniać więzi

– wędlina – miała zapewnić płodność i zdrowie

– sól – to symbol oczyszczenia, miała chronić przed złem

– ser – ma zapewnić rozwój stada zwierząt domowych

– chrzan – miał zapewniać siłę fizyczną

– ciasto (babka) – symbolizuje umiejętności i doskonałość

 

 1. Praca plastyczna Papierowy koszyczek

Wykonaj z dzieckiem Papierowy koszyczek , wykorzystując instrukcję  z  linku ( do wyboru):

Koszyczek z papieru - LOK "Wspólnota" w Zgłobniu - YouTube

Lub Koszyczek małego Poszukiwacza - YouTube  

 

 1. „Praca z książka „Plac zabaw3” str.41b – odnajdywanie fragmentów ilustracji i zakreślenie ich pętlą, pisanie po śladzie wyrazów „pisanki”, „baba”.

 

Praca z „Księga zabaw z literami”str.61 - Dzieci uważnie

oglądają ilustracje, opowiadają, co na nich jest przedstawione, wspólnie z rodzicami czytają zdania.

 

 

 1. Gimnastyka przedszkolaka- zakręć kołem i ćwicz, zabawa w linku

Gimnastyka przedszkolaka - Ruletka (wordwall.net)

 

 

                                                                                  Pozdrawiamy serdecznie

                                                                                              P. Elżbieta i Justyna
Religia, wtorek 30 III 2021r. i środa 31 III 2021r.
https://drive.google.com/file/d/1A8A80ONh7xH0B5fMvOB5wb3imphugfdb/view?usp=sharing 
...............................................................................................................................................................................................

SPROSTOWANIE !!!

Drodzy Rodzice!

Jednak nie zamieszczamy zdjęć z wykonanych prac – zgodnie z  decyzją  P. Dyrektor   ( informacja na naszym grupowym e-mailu  już nieaktualna !!!)

 

 Wtorek (30.03.2021r.)

 

1. „Wielkanocna zabawa

 Drogi Rodzicu potrzebne będą obrazki/ przedmioty: (zajączki, baranki, kurczaczki, pisanki) oraz piosenka   https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

 R (Rodzic) zaprasza Dz (Dziecko) do zabawy, mówiąc : Obejrzyjcie uważnie obrazki. Co one przedstawiają? (zajączki, baranki, kurczaczki, pisanki). Za chwilę włączę muzykę i poproszę, żebyście poruszały  się do niej w określony sposób. Będzie on zależał od ilustracji, którą podniosę. Obrazki mają przypisane zachowania:

Zajączki- kicają,

baranki – kłaniają się,

kurczaczki – machają skrzydełkami (rękami ugiętymi w łokciach),

pisanki – obracają się.

 R. włącza dowolną muzykę i prowadzi zabawę w opisany sposób. 

 

2.  „Wielkanocne zwyczaje” – poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy związane ze świętami Wielkanocnymi. „Śmigus-dyngus” –rozmowa o tradycjach

Omówienie zwyczajów.

Możemy  obejrzeć  film który jest poświęcony tematyce  o Wielkanocy.

https://www.youtube.com/watch?v=cMTxGjhNNAs&t=95s

Zadajemy dzieciom pytania:

Jakie święta związane z wiosną będziemy niedługo obchodzić?

Jak w waszych domach wygląda przygotowanie do świąt?

Jakie zwyczaje wielkanocne panują w waszych domach?

Jak przygotowujecie się do świąt Wielkanocnych?

 Z czym kojarzą się wam święta Wielkanocne? 

 

3. „Wielkanocna palma” – praca plastyczna.

 R. prezentuje dzieciom palmę lub  ilustrację wielkanocnych palm.   Opowiada o tradycji palm wielkanocnych  Dziecko wykonuje WIELKANOCNĄ PALMĘ   z wcześniej przygotowanych materiałów  : kolorowy papier, bibuła, krepina, wstążki, bazie, klej, nożyczki, kartki A4.

 

4.  „Kaszubskie nuty”  

Rodzic  prosi dziecko o otwarcie KP3.41a i nazwanie przedmiotów widocznych na ilustracjach.

R  za chwilę czyta tekst lub włącza piosenkę, która jest wyliczanką śpiewaną w    języku kaszubskim. Kaszubi mieszkają na północy Polski, nad morzem. Posłuchajcie słów i starajcie się wskazywać palcem te ilustracje, o których – waszym zdaniem – jest właśnie mowa w piosence.

 

 KASZËBSCZÉ NÓTË    - piosenka    https://www.youtube.com/watch?v=4CVNx_9IRZ4

To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca

 to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba.

 Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je ridel, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné.

 Chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz, òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,

krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je prosté, to je krzëwé, to je slédné kòło wòzné.

Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé, chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,

òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca

To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtorôczi.

 Hôk, ptôk, półtorôk, slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,

chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz, òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,

 krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół....

 

Praca z KP3.41a – podczas słuchania tekstu lub piosenki „Kaszubskie nuty” dzieci pokazują kolejne obrazki i próbują powtarzać nazwy przedstawionych na nich przedmiotów w języku kaszubskim. Naklejają nalepki pod tymi obrazkami, które przedstawiają przedmioty nazwane podobnie w języku kaszubskim i polszczyźnie ogólnej.  Cel-  poszerzanie słownika czynnego dzieci o słowa z języka kaszubskiego.

 

5.,,Głodne kurczątka” – zabawa ruchowa. Potrzebne będą koszyki i nakrętki  lub guziki … i piosenka   https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

 Dzieci – kurczątka spacerują   w rytm muzyki. Kiedy melodia milknie, zbierają do koszyczków tyle nakrętek – ziarenek, ile razy usłyszą  klaśnięcie rąk Rodzica

( doskonalenie spostrzegawczości słuchowej i umiejętności przeliczania).

 

 Pozdrawiamy 

Justyna Szymonik-Sałek, Elżbieta Okarma

  Religia, wtorek 30 III 2021r. i środa 31 III 2021r.
https://drive.google.com/file/d/1A8A80ONh7xH0B5fMvOB5wb3imphugfdb/view?usp=sharing 
................................................................................................................................................................................................................

 

Drodzy Rodzice!

Tematem realizowanym w nadchodzącym tygodniu będą przygotowania do Świąt Wielkanocnych.

Dzieci zapoznają  się z kulturą polską, przez odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi

związanymi z wielkanocnymi tradycjami: robieniem palmy, malowaniem jajek, przygotowaniem

wielkanocnego koszyczka.

Jak mogą Państwo w codziennych aktywnościach wesprzeć swoje dziecko?

W czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych możecie Państwo utrwalać z dziećmi wszystkie informacje, które zdobyły. Wspólne malowanie pisanek, wykonanie palmy, przygotowanie

koszyczka umożliwi dziecku zdobycie cennych doświadczeń. Warto również zachęcić dziecko

do samodzielnego zdobywania informacji przez kontakt ze starszymi osobami w rodzinie, rozmowy, zadawanie pytań.

 

 Poniedziałek (29.03.2021)

 1.  Bajeczka wielkanocna –zapraszam Rodziców do przeczytania dzieciom opowiadania.

Podczas słuchania utworu dzieci powinny  zapamiętać, kogo budziło słońce i w jakiej kolejności. Odpowiedź dzieci mogą narysować lub zapisać w dowolny sposób.

Bajeczka wielkanocna (Agnieszka Galica)

Wiosenne słońce tak długo łaskotało promykami gałązki wierzby, aż zaspane wierzbowe

Kotki zaczęły wychylać się z pączków.

− Jeszcze chwilkę – mruczały wierzbowe Kotki – daj nam jeszcze pospać, dlaczego musimy

wstawać?

A słońce suszyło im futerka, czesało grzywki i mówiło:

− Tak to już jest, że wy musicie być pierwsze, bo za parę dni Wielkanoc, a ja mam jeszcze tyle

roboty.

Gdy na gałęziach siedziało już całe stadko puszystych Kotków, Słońce powędrowało dalej.

Postukało złotym palcem w skorupkę jajka – puk-puk i przygrzewało mocno.

− Stuk-stuk – zastukało coś w środku jajka i po chwili z pękniętej skorupki wygramolił się

malutki, żółty Kurczaczek.

Słońce wysuszyło mu piórka, na głowie uczesało mały czubek i przewiązało czerwoną

kokardką.

− Najwyższy czas – powiedziało – to dopiero byłoby wstyd, gdyby Kurczątko nie zdążyło na

Wielkanoc.

Teraz Słońce zaczęło rozglądać się dookoła po łące, przeczesywało promykami świeżą trawę,

aż w bruździe pod lasem znalazło śpiącego Zajączka. Złapało go za uszy i wyciągnęło na łąkę.

− Już czas, Wielkanoc za pasem – odpowiedziało Słońce – a co to by były za święta bez

wielkanocnego Zajączka? Popilnuj Kurczaczka, jest jeszcze bardzo malutki, a ja pójdę obudzić

jeszcze kogoś.

− Kogo? Kogo? – dopytywał się Zajączek, kicając po łące.

− Kogo? Kogo? – popiskiwało Kurczątko, starając się nie zgubić w trawie.

− Kogo? Kogo? – szumiały rozbudzone wierzbowe Kotki.

A Słońce wędrowało po niebie i rozglądało się dokoła, aż zanurzyło złote ręce w stogu siana

i zaczęło z kimś rozmawiać.

− Wstawaj śpioszku – mówiło – baś, baś, już czas, baś, baś.

A to „coś” odpowiedziało mu głosem dzwoneczka : dzeń-dzeń, dzeń-dzeń.

Zajączek z Kurczątkiem wyciągali z ciekawości szyje, a wierzbowe Kotki pierwsze zobaczyły,

że to „coś” ma śliczny biały kożuszek i jest bardzo małe.

Co to? Co to? – pytał Zajączek.

− Dlaczego tak dzwoni? – piszczał Kurczaczek.

I wtedy Słońce przyprowadziło do nich małego Baranka ze złotym dzwonkiem na szyi.

− To już święta, święta, święta – szumiały wierzbowe Kotki, a Słońce głaskało wszystkich

promykami, nucąc taką piosenkę:

W Wielkanocny poranek

Dzwoni dzwonkiem Baranek,

A Kurczątko z Zającem

Podskakują na łące.

Wielkanocne Kotki,

Robiąc miny słodkie,

Już wyjrzały z pączka,

Siedzą na gałązkach.

Kiedy będzie Wielkanoc

Wierzbę pytają.

Pytania do opowiadania:

 1.  Kogo najpierw obudziło słońce?
 2. Kto był drugi?
 3. Kto – trzeci?
 4. Dlaczego słońce budziło bazie, kurczaczka, zajączka i baranka?
 5. Jakie święta zbliżają się do nas wielkimi krokami?
 6.  Jak przygotowujemy się do świąt Wielkanocnych?
 7. Jakie znacie tradycje świąt Wielkanocnych?

 

 1. Zabawy ruchowe

Zabawy ruchowe z dzieckiem w domu

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4

 

 1. „Symbole Wielkiej Nocy” – zabawa  z alfabetem.

Rodzic  podaje dzieciom wyrazy, zadaniem dzieci jest wyszukanie liter odpowiadających pierwszym głoskom podanych słów, następnie odczytują hasło. Przykładowe wyrazy: piłka, igła, stół, aparat, noga, koło, ananas (hasło: pisanka). Propozycje innych haseł: baranek, palemka.    

 1. Utrwalenie piosenki  Bajkowe pisanki.

Śpiewanie piosenki Bajkowe pisanki  z wykorzystaniem linku:

 

https://www.youtube.com/watch?v=UMl5kZ6DGas

 

 1.  Praca z książką” Plac zabaw 3” str40a – dorysowywanie brakujących części palmy i pisanki.
 2.  Praca z książką „ Plac zabaw 3” str40b – przeliczanie sylab w zdaniach, zapisywanie ich liczby, przeliczanie bazi, rysowanie „po tyle samo”.
 3. Kolorowanie obrazka zgodnie z kodem ( załącznik nr 1)

 

 1. Praca plastyczna – Wielkanocny zajączek 

Wykonaj z dzieckiem Zajączka z rolki po papierze  według pomysłu znajdującego się na linku:

https://www.youtube.com/watch?v=x9WDjHAtaXw

 

                                                                                                                           Pozdrawiają  

Justyna Szymonik-Sałek, Elżbieta Okarma

                język angielski  29 III 2021r.