Rekrutacja 2023/2024Uwaga Rodzice!!!
Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024
przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie:

od 06 marca 2023 r. od godz. 8.00 do 20 marca 2023 r. do godz. 15.00


>>> FILM INSTRUKTAŻOWY

Adres strony dla zainteresowanych Rodziców:
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola


   Rodzice, których dzieci aktualnie uczęszczają do przedszkola
składają Kartę Potwierdzenia Kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024
w Przedszkolu nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli.
Karty będzie można otrzymać w przedszkolu  od 27.02.2023 r.  ( poniedziałek).
Wypełnione i podpisane karty należy złożyć w przedszkolu do 03.03.2023 r. ( piątek).
W dniu 06.03.2023 o  godzinie 15.00 zostanie zamknięty etap w Programie VULCAN
dotyczący dzieci na kontynuację
i nie będzie już możliwości złożenia Karty Potwierdzenia Kontynuacji.

 

Uchwały i zarządzenia w sprawie rekrutacji:
 

https://images.dlaprzedszkoli.eu/p10stw/Uchwala nr LXVII/603/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoł podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

 

Uchwała nr LXVIII/604/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie okreslenia kryteriow obowiazujacych na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznaie tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów  

 

Zarządzenie nr 30/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniaącego, w tym określenia terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola na rok szkolny 2023/2024          

 

Zarządzenie nr 29/2023 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla któtych organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola, przyznania tym kryteriom liczby punktó oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

Podano do publicznej wiadomości 31.01.2023 r.
                           Dyrektor Przedszkola nr 10 w Stalowej Woli
Marzena Cetnarska