Płatności

PŁATNOŚCI


 

Aktualna opłata za wyżywienie wynosi 12.00 zł i obejmuje koszt surowców zużytych do przygotowania 3 dziennych  posiłków dla dzieci co stanowi 100 % całodziennej stawki żywieniowej, w tym za:

       - śniadanie (30%) = 3,60zł

- obiad (50%) = 6.00 zł

                - podwieczorek (20%) = 2.40 zł
.................................................................................................................................................................................................................................
Zarządzenie nr 7/2022 

Dyrektora Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woliz dnia 31 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie korzystania ze stołówki w przedszkolui wysokości oplat wnoszonych przez rodziów dzieci i pracowników przedszkola za korzystanie z posiłków (Załącznik do Zarządzenia nr 7/2022)


 

...............................................................................................................................................................................................................................
 

Nasze przedszkole czynne jest w godz. 6.00 - 16.00. 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest bezpłatnie
w godz. od 8.00 - 13.00.


Za każdą rozpoczętą godz. pobytu od 6.00 - 8.00 oraz od 13.00 - 16.00 opłata wynosi 1 zł (dzieci 3-, 4-, 5-letnie).

Dzieci 6-letnie odbywają roczne przygotowanie przedszkolne bezpłatnie.


Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia przedszkola stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu oraz opłaty dziennej.
  
Opłata za przedszkole płatna jest z dołu do 15 każdego miesiąca.
Opłata za wyżywienie płatna jest z dołu do 15 każdego następnego miesiąca.
 
 
Płatność należy regulować za pośrednictwem konta bankowego
w  PKOBP Oddział 1 w Tarnobrzegu
Nr konta 74102049130000910201176171