Zajęcia dodatkowe

                                          Rok szkolny 2021/ 2022
 Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach w ramach podstawy programowej, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych.  Polegają one na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią.

W każdej grupie, w ramach kompetencji nauczycieli prowadzone są :
zajęcia muzyczno-ruchowe, zajęcia teatralne, a w grupie "Motylki" również zajęcia plastyczne. Za zgodą rodziców chętne dzieci biorą udział w zajęciach z religii, które prowadzi katechetka.