Strona głowna  /  Rekrutacja 2018/2019
Rekrutacja 2018/2019

                                OGŁOSZENIE! Uwaga Rodzice!
  Rodzice dzieci zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki
w terminie do 10 IV 2018 r. do godz. 15.00. Brak potwierdzenia woli we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce. 


 

Uwaga Rodzice!!!

        Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019
przebiegać będzie w formie elektronicznej w terminie :
od 5 marca 2018 do 21 marca 2018 roku.

    Adres strony:  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminastalowawola 

OFERTA PRZEDSZKOLA NR 10

im. Marii Kownackiej w Stalowej  Woli.

Przedszkole nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli działa od 15.04.977 roku.Budynek i plac zabaw otoczone są zielenią drzew i krzewów, a teren ogrodu stwarza warunki bezpiecznej, radosnej zabawy wszystkim przedszkolakom. Placówka działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy, której najważniejsze kierunki koncentrują się wokół działań prozdrowotnych, rozwijania aktywności twórczej dzieci, edukacji ekologicznej i przyrodniczej, kształtowania właściwych postaw wychowanków, zapewnienia bezpieczeństwa i wspierania rodziców w działaniach wychowawczych. W pracy z dziećmi wzorem dla kadry jest osoba Marii Kownackiej, która w swoich utworach pokazuje piękno otaczających zjawisk poprzez ciekawostki przyrodnicze. Jej wrażliwość na piękno przyrody stała się inspiracją do nadania placówce imienia Marii Kownackiej. W 2014 roku przedszkole uzyskało Certyfikat i zostało przyjęte do Wojewódzkiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Szanse edukacyjne dzieci zwiększa się organizując zajęcia dodatkowe: teatralne i umuzykalniające, logopedyczne, zajęcia z dziećmi mającymi uzdolnienia muzyczne, plastyczne, recytatorskie i wprowadzanie metod stymulujących aktywność twórczą dzieci. Przedszkolakom stwarza się możliwości udziału w konkursach plastycznych. recytatorskich, wokalnych i sportowych o zasięgu miejskim, powiatowym i ogólnopolskim. Placówka jest otwarta na potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska. Wspólpracuje z instytucjami, placówkami  oświatowymi, kulturalnymi działającymi w środowisku. Aktywnie uczestniczy w konkursach, akcjach, konferencjach dotyczących działań ekologicznych, prozdrowotnych i charytatywnych. Współpraca przedszkola z podmiotami lokalnego środowiska wpływa na rozwój umiejętności, zainteresowań i wzbogacenie doświadczeń dzieci.

Uchwały i zarządzenia ws. rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych do pobrania:


http://images.dlaprzedszkoli.eu/p10stw/akt-1.pdf 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/p10stw/akt-2.pdf 

http://images.dlaprzedszkoli.eu/p10stw/zarzadzenie-ogloszenie-kryteriow(3).docx 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/p10stw/zarzadzenie-terminy-przedszkola(1).docx 
http://images.dlaprzedszkoli.eu/p10stw/zarzadzenie-terminy-szkoly-postepowania-rekrut(1).docx 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-04-03