Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
 

     Oficjalne otwarcie przedszkola nastąpiło 15.04.1977 roku. Pierwszym dyrektorem została Helena Rękas. Od 1.01.1979 roku funkcję tą pełniła mgr Helena Hawryło. Obecnie dyrektorem jest mgr Marzena Cetnarska.Pracująca kadra pedagogiczna ciągle podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w kursach i WDN. 

     W pracy z dziećmi wzorem dla nas jest osoba Marii Kownackiej, która w swoich utworach daje dzieciom radość i uśmiech. Pokazuje piękno otaczających zjawisk poprzez ciekawostki przyrodnicze. Jej wrażliwość na piękno przyrody i odzwierciedlenie tego w pracy z dziećmi stało się inspiracją do opracowania w 1998 r. programu innowacji pedagogicznej pod hasłem " Żyjmy w zgodzie z naturą". Realizacja programu oparta jest o pojęcia: człowiek, przyroda, ekologia.

      W myśl hasła M. Kownackiej staramy się, aby nasze przedszkole było przyjazne dziecku, traktowało dziecko podmiotowo, wspomagało jego rozwój, wyposażało go w wiedzę i umiejętności praktyczne. Przedszkole dba o rozwijanie zainteresowań i  talentów. Wychowuje dziecko twórcze, umiejące współdziałać w grupie, uczy się tolerancji, szacunku do innych oraz wrażliwośći na piękno i dobro.

     

Ostatnia aktualizacja: 2017-08-02