Kontrast
Strona głowna  /  Wydarzenia

Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych  i zainteresowań matematycznych

 

Literatura:
M. Fiedler, "Matematyka już w przedszkolu";
H. Moroz, "Rozwijanie pojęć matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym;
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, "Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi
i zapamiętywania";
E. Gruszczyk-Kolczyńska, K. Dobosz, E. Zielińska, "Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier matematycznych?";
E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, "Edukacja matematyczna dzieci, dziecięca matematyka, książka dla rodziców i nauczycieli";

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, "Dziecięca matematyka, metodyka i scenariusze zajęć";
T. Fiutowska, J. Misiak, "Od A do Z, zabawy matematyczne i ciekawostki";
T. Michalik, "Rozrywki umysłowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, zagadki, rebusy, krzyżówki, wiersze o treści matematycznej";
A. Siemek-Tylikowska, A. Tylikowska, "Takie same, szersze, węższe";
M. Staniek, "Świat odgłosów, zabawy i gry kształtujące umiejętności matematyczne";

K. Wojciechowska, "Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu";
N.N. Poddajkow , "Wychowanie umysłowe dziecka w wieku przedszkolnym";
B. Bieleń, "Rozwój myślenia dzieci".

 

 

 

Bezpieczne i dobre oraz negatywne strony korzystania
przez dziecko z komputera i z Internetu.

Pozwalając dzieciom korzystać z komputera i Internetu pamiętajmy o ich bezpieczeństwie. Kontrolujmy strony,
z jakich korzystają. Sprawdźmy, czy są to treści odpowiednie dla ich rozwoju psychicznego.

 

Korzystanie z komputera, Internetu może wywierać pozytywny wpływ na rozwój psychiczny dzieci, ponieważ pobudza myślenie, rozwija procesy poznawcze, kształtuje określone umiejętności, wzmacnia wiarę we własne możliwości. Edukacyjny wpływ gier komputerowych:

- doskonalą refleks i zręczność manualną,

- usprawniają umiejętność spostrzegania,

- uczą podejmowania decyzji,

- wzbogacają wiedzę dziecka o otaczającym je świecie,

- rozwijają zdolność planowania, analizowania, rozwiązywania problemów,

- uczą współpracy, podczas gry w zespole.

Negatywne skutki grania w gry komputerowe:

- stopniowe zmniejszanie liczby bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami,

- emocjonalne odcinanie się od świata zewnętrznego,

- rezygnowanie z dotychczasowych aktywności, na rzecz siedzenia przed  

  komputerem przy grach,

- granie w gry staje się najważniejszą aktywnością, to prowadzi do otyłości,

- następuje brak troski o zdrowie(zaniedbywanie posiłków, zarywanie nocy)

  i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle głowy, mięśni , pleców, 

  kręgosłupa, podatność na infekcje, nadpobudliwość, bezsenność,

- brak dostępu do gry lub Internetu  wywołuje u dziecka rozdrażnienie 

  albo niekontrolowaną agresję.

Zagrożenia, na jakie narażone są dzieci korzystając z Internetu:

- niebezpieczne kontakty, nieświadomy kontakt z pedofilami,

- kontakt z przemocą internetową,

- kontakt z materiałami zawierającymi treści nieodpowiednie do wieku dziecka,

- nieświadome udostępnianie informacji np. adresów, prywatnych danych,

- nieświadomy udział w działaniach niezgodnych z prawem,

- uzależnienie od Internetu,

- zaburzenie relacji z rówieśnikami w realnym świecie.

Kilka rad, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci w Internecie;

1. Czas i ilość dni w tygodniu muszą być ustalone dla dziecka.

2. Kontrola postawy ciała i odległości między dzieckiem , a komputerem.

3. Zakaz jedzenia przekąsek i słodyczy podczas korzystania z komputera.

4. Serfowanie razem z dzieckiem po sieci, zapraszanie do wspólnej gry,

5. Pokazywanie dziecku wartościowych i bezpiecznych stron.

Dzieci nie powinny używać Internetu pod nieobecność rodziców

oraz w czasie przeznaczonym na naukę , ruch na świeżym powietrzu, posiłki, sen.

Warto, by korzystanie z Internetu było wspólną rozrywką rodzinną. Szybciej zauważymy niebezpieczeństwo,
które może zagrażać dziecku.

Zainstalowanie programów filtrujących w komputerze – uniemożliwi młodszym dzieciom korzystanie
z niedozwolonych treści i stron.

Pamiętajmy, że anonimowość w sieci wyzwala zachowania nieetyczne.

      Dla małego dziecka ważne są interakcje z rodzicami, rodzeństwem, babcią, dziadkiem. Tylko w takich relacjach dziecko najlepiej uczy się języka i prawidłowo rozwija się społecznie oraz emocjonalnie. Tych umiejętności

nie jest w stanie nauczyć się przed monitorem.

Dziecko musi doświadczać świata wszystkimi zmysłami: czuć, widzieć, słyszeć, dotykać przedmiotów i słuchać różnych dźwięków.

 

      Zbyt długie przesiadywanie dzieci przed komputerem okrada je z czasu

na tradycyjną zabawę, która ma bardzo korzystny wpływ na ich rozwój

oraz z czasu spędzanego z rówieśnikami w realnym świecie.

 

      W lutym od 2004 r. obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu(DBI) z inicjatywy Komisji Europejskiej.
W Polsce organizatorem tego wydarzenia od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet(PCPSI).
To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

 

 

                                                           Na podstawie źródeł internetowych,                          

                                                           opracowała: Bogusława Flis

  

Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 

na przełomie stycznia i lutego grupy:"Plastusie", "Krasnale", "Motylki" przystąpiły do realizacji wymienionego wyżej programu.

 

Tytuły zajęć:

1. Wycieczka po okolicy i obserwacja źródeł dymu?   ( termin w zależności od pogody)

2. Co i dlaczego dymi?

3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

4. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

5. Jak unikać dymu papierosowego?

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Zastosowana forma pozwoli dostarczyć dzieciom najwięcej okazji do uczenia się poprzez doświadczenie, zgodnie z zasadami nowoczesnej edukacji zdrowotnej.

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na zmysły dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

Warsztaty prowadzą wychowawczynie z grup: „Krasnale”, „Motylki”, „Plastusie”.

Zachęcamy Rodziców do współpracy tj. prowadzenia rozmów z dzieckiem na w/w tematy, oraz wyrażanie zainteresowania pracami plastycznymi wykonanymi przez dzieci podczas zajęć.

Uwieńczeniem zajęć będą zaprojektowane przez dzieci znaczki „Nie pal przy mnie, proszę” oraz prace plastyczne nawiązujące do przerobionej tematyki .

          Koordynator programu : Bogusława Flis

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń